Vi ved jo i bund og grund allesammen, at graviditet og alkohol ikke passer godt sammen.
Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld

Så klar er Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide omkring indtagelse af alkohol. Det er altså ikke blot den gravide, der bør undgå alkohol. Selv når du prøver at blive gravid, er der klare anbefalinger.

 • Der findes ikke en nedre grænse for moderens alkoholforbrug, under hvilken man med sikkerhed kan sige, at alkoholforbruget vil være uskadeligt for fostret
 • Da alkohol ikke er sundt for moderen og kan give barnet en lang række skader, vælger Sundhedsstyrelsen en anbefaling, der sikrer de bedste betingelser for udviklingen af et sundt barn

Det er allerede veldokumenteret, at alkohol har en skadelig virkning for forstret, samt at skadevirkningen i forbindelse med indtagelse af alkohol bliver større jo højere promille (alkoholkoncentration) den gravide har i blodet.

Selv i små mængder er det bevist at alkoholindtag virker skadelig. Og dette er vel at mærke under hele graviditeten.

Vi ser ofte, at der kommer ny forskning indenfor området, der forsøger at skabe tvivl omkring den nedre grænse for et skadeligt alkoholforbrug under graviditeten. Det betyder, at det forsøges at påvise at man godt kan indtage alkohol – blot man sørger for, at det sker i små eller meget små doser.
Sundhedsstyrelsen fastholder dog deres anbefalinger uanset udfaldet af disse nye undersøgelser idet alkohol ikke på nogen måde fremmer moderens sundhed. Derimod ved man, at alkohol kan påføre fostret et bredt spektrum af skader. Derfor går man ud fra dette forsigtighedsprincip der betyder nul alkohol. Dette gælder både for gravide samt kvinder der forsøger at blive gravide.

Hvor meget skal der til før barnet tager skade?

Det er meget små mængder af alkohol, der skal til før det potentielt kan gøre barnet skade. Kun en genstand om dagen i graviditeten kan skade barnet.

Der er mange, der har den opfattelse at der er forskel på om man drikker spiritus sammenlignet med eksempelvis øl eller vin. Den opfattelse er forkert. Det er ingen forskel på om genstanden indtages som øl, vin eller spiritus. Uanset hvilken type alkohol der indtages, definerer vi i Danmark en genstand som 12 gram alkohol. Alle typer af alkohol er lige skadelige for barnet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog gravide at holde sig helt fra alkohol under graviditeten.

Husk nu. Det er aldrig for sent at ændre dine alkoholvaner i løbet af graviditeten. Lige meget i hvor lang tid samt hvor stort dit alkoholindtag har været, vil barnet opnå en positiv gevinst ved, at du holder op.

Hvor mange drikker alkohol mens de er gravide?

I Danmark drikker de fleste gravide heldigvis normalt ikke meget.

Lige knap en tredjedel af alle landets gravide er helt afholdende, og drikker derfor ingenting. Det gennemsnitlige alkoholindtag ligger på omkring en genstand om ugen.
Kun omkring 1% af de gravide kvinder har et alkoholforbrug på mere end 6 genstande om ugen.

De fleste kvinder, der drikker alkohol, før de bliver gravide, stopper når de opdager, at de er gravide.

Hvilke skader kan barnet få ved indtagelse af alkohol?

Først og fremmest er det vigtigt at slå fat, at skader forårsaget af alkohol selvfølgelig i høj grad afhænger af, hvor stort indtaget har været under graviditeten. Skader i forbindelse med indtagelse af alkohol spænder fra små og ubetydelige skader til meget svære multihandikap og død.

Ved et mindre alkoholforbrug: Mindre skader

Det har været stærkt omdiskuteret om, hvordan et mindre alkoholindtag på få genstande om ugen kan påvirke fostret under graviteten. Denne diskussion vil formentlig fortsætte lang tid endnu, men ikke desto mindre så kan ikke udelukkes, at selv et mindre alkoholindtag har skadelige virkninger, særligt på hjernens udvikling hvoraf det dermed kan forøge risikoen for lettere adfærdsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder, som måske først konstateres i skolealderen.

Sundhedsstyrelsen er derfor også helt klar i deres udmelding, som følge heraf samt af et forsigtighedsprincip, så derfor anbefaler de ingen alkohol under graviditeten.

Et alkoholforbrug på 1-2 genstande dagligt eller derover øger risikoen for abort, for tidlig fødsel og dødfødsel.

Ved et større alkoholforbrug: Føtalt alkoholsyndrom

Hvis man under graviditeten drikker op imod 7-8 genstand eller mere om dagen, er man under risiko for at udvikle FAS, som er en forkortelse for føtalt alkoholsyndrom. FAS er den alvorligste skade der kan forekomme, som følge af alkohol indtag under graviditeten.

Børn af mødre, der drikker 7-8 genstande eller mere om dagen gennem graviditeten er under risiko for at udvikle føtalt alkoholsyndrom (også kaldet FAS), som er den alvorligste skade. Syndromet omfatter:

 • Hjerneskade
 • Specielle ansigtstræk
 • Væksthæmning
 • Forsinkelse i mental og motorisk udvikling
 • Hyperaktivitet
 • Ændret søvnmønster
 • Spiseproblemer
 • Sprogproblemer
 • Sproglig dysfunktion
 • Perceptionsforstyrrelser
 • IQ gennemsnitligt 70-89
 • Generelle indlæringsproblemer

Derudover er det veldokumenteret, at et alkoholforbrug på 1-2 genstande dagligt eller mere øger risikoen for abort, for tidlig fødsel, væksthæmning af barnet, misdannelser og dødfødsel.

Referencer:
SST
denbedstestart.dk